Ambassade van België in Oekraïne
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE HOUDERS VAN EEN OEKRAIENS BIOMETRISCH PASPOORT

Sedert 11 juni 2017 zijn de houders van een Oekraiens biometrisch paspoort vrijgesteld van een visum voor een kort bezoek aan de Schengenlanden.

Zij kunnen volgende website consulteren: http://openeurope.in.ua/

Voor reizigers in het bezit van een niet-biometrisch Oekraiens paspoort blijft het Schengenvisum verplicht.

Zij die 2 Oekraiense paspoorten bezitten – een niet-biometrisch én een biometrisch – moeten reizen met het biometrisch paspoort.

Oekraiense onderdanen die een lang verblijf in België wensen (meer dan 90 dagen) moeten een type-D visum voor België aanvragen, of ze nu met een biometrisch of een niet-biometrisch paspoort reizen.

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statementVerwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (= 180 EUR). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.
  • Telefonische info i.v.m. visa op ambassade: van maandag tot vrijdag  tussen 9 en 12.30 en 13.30 en 16.00 u(Oekraïnse tijd) op het nummer +38 044 529 41 41

 
Changes in Schengen visa application process

As part of the worldwide introduction of the Visa Information System (VIS), the Schengen States will launch the VIS in Ukraine (and in other Eastern Partnership countries) on 23 June 2015. The VIS has already started in sixteen (out of 23) world regions since October 2011. By end November 2015 all Schengen consulates worldwide will be connected to VIS. Read more...

 
FAQ

Veelgestelde vragen over visum

 
VisumFaciliteringsAkkoord

Op 1 juli 2013 is een aangepast VisumFaciliteringsAkkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne in werking getreden, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne dat op 1 januari 2008 in werking trad, inzake de versoepeling van de afgifte van visa.

Dit akkoord bepaalt faciliteiten alsook een vereenvoudigde procedure voor enkele categorieën van visumaanvragers.

Te downloaden document (voorlopig is enkel de Engelse versie van de nieuwe Overeenkomst 2013 beschikbaar):