Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document?

  1. Laatst bijgewerkt op

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.


In Oekraïne

Belgische consul legaliseert geen officiële Oekraïense documenten voor gebruik in België.

In Oekraine  wordt de apostille op de officiële Oekraïense documenten afgeleverd door de Oekraiense autoriteiten. Een lijst van deze bevoegde autoriteiten kan hier worden gevonden. De link opent in het Oekraïens.


In België 

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.


Op de Ambassade

Welke documenten kunnen worden gelegaliseerd op de Ambassade of op de ereconsulaten?

  • documenten ondertekend door een privé-persoon: deze documenten kunnen worden gelegaliseerd op voorwaarde dat de persoon die het document heeft ondertekend zich persoonlijk aanbiedt met een identiteitsbewijs.
  • medische akte van de erkende medische instellingen in Oekraïne (American Medical Centres).

De kosten voor de consulaire legalisatie bedragen 20 euro.

Belgische consulaire zendingen zijn niet bevoegd om uittreksels of eensluidend verklaarde afschriften af te leveren van Belgische documenten, zoals rijbewijzen, reis- of identiteitsdocumenten, Belgische diploma’s.